Intrebari frecvente

- Ce este brokerul de asigurare?
- Ce este un agent de asigurare?
- Ce este un consultant de asigurari?
- Ce este reasigurarea?
- Ce este contractul de asigurare?
- Ce autovehicule se pot asigura?
- Cine poate sa incheie o asigurare CASCO si ce conditii trebuie sa indeplineasca autovehiculul?
- Cum se stabilesc sumele asigurate?
- Ce reprezinta fransiza si pentru ce riscuri o intalnim la asigurarea CASCO?
- Cand se incheie asigurarea si cum se platesc primele?
- Cand se considera o asigurare incheiata?
- Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului?
- Care este perioada de asigurare minima?
- Cum se achita primele de asigurare?
- Cum se constata daunele?
- Ce inseamna dauna totala?
- Ce inseamna dauna partiala?
- Ce este necesar pentru a se acorda despagubirea?
- Cum se constata si se evalueaza pagubele?
- Cum se platesc despagubirile?
- Cum se stabileste suma asigurata?
- Care este termenul de prescriptie?
- Cine poate sa asigure o locuinta?
- Ce trebuie sa faca asiguratul dupa producerea riscului asigurat?
- Carte Verde - Cine trebuie sa se asigure si in ce conditii?
- Care sunt riscurile asigurate?
- Care sunt sumele asigurate?
- Cum se poate incheia asigurarea?
- Care este perioada asigurata minima pentru Carte Verde?
- Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului?
- Care este valabilitatea teritoriala a asigurarii RCA si Carte Verde?
- Cum se achita prima de asigurare?

 


Ce este brokerul de asigurare ?

Brokerul de asigurare este persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala autorizata in conditiile legii, care, pentru clientii sai, negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor. ~top~

Ce este un agent de asigurare?

Agentul de asigurare este persoana fizica sau juridica abilitata, in baza autorizarii unui asigurator, sa negocieze sau sa incheie in numele si in contul asiguratorului contracte de asigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator sau broker de asigurare. ~top~

 Ce este un consultant de asigurari?

Consultantii de asigurare reprezinta un mod de distributie al societatilor de asigurare si al brokerilor de asigurari pentru atragerea de noi clienti. Consultantii de asigurare efectueaza o analiza financiara a fiecarui potential client in functie de necesitatile acestuia. Acestia pot intermedia politele de asigurare ale unui asigurator sau in anumite situatii pot sa vanda polite ale mai multor asiguratori dar numai pentru un singur tip de asigurare de la fiecare asigurator. ~top~

Ce este reasigurarea?

Reasigurarea reprezinta modalitatea prin care societatile de asigurare se protejeaza pentru riscurile pe care le-au subscris prin contractele de asigurare directa. Ea nu face altceva decat sa contribuie la dispersia riscului, acesta fiind unul dintre principiile esentiale pe care se bazeaza asigurarea ca activitate. Astfel reasigurarea intervine daca suma asigurata pentru un risc sau un grup de riscuri depaseste limita pe care o societate de asigurari o poate suporta fara a afecta protectia celorlalti asigurati. ~top~

Ce este contractul de asigurare ?

Contractul de asigurare este actul juridic prin care asiguratul se obliga sa plateasca o anumita suma de lei numita prima de asigurare, in schimbul careia asiguratorul isi asuma obligatia ca la producerea evenimentului (riscul asigurat) sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea de asigurare sau suma asigurata, in limitele convenite, precum si onorarea obligatiilor de raspundere civila ce revin asiguratilor fata de terti. ~top~

Ce autovehicule se pot asigura?

Se pot asigura autovehicule, vehicule pentru transporturi terestre de bunuri sau persoane, actionate pe principiul motorului, precum si altele, construite si echipate pentru diverse destinatii speciale. Remorcile si semiremorcile se pot asigura separat. ~top~

Cine poate sa incheie o asigurare CASCO si ce conditii trebuie sa indeplineasca autovehiculul?

Asiguratorul asigura persoanele fizice si juridice numite asigurati in schimbul platii primelor de catre acestea, pentru pagubele produse, ca urmare a intervenirii riscurilor ~top~

Cum se stabilesc sumele asigurate ?

Autovehiculele se asigura la valoarea reala a acestora la data incheierii sau reinnoirii asigurarii. Valoarea reala a autovehiculului reprezinta valoarea de comercializare din nou la data asigurarii (conform facturilor, cataloagelor sau listelor de preturi), mai putin uzura, stabilita in raport cu vechimea acestuia. ~top~

Ce reprezinta fransiza si pentru ce riscuri o intalnim la asigurarea CASCO?

Fransiza este partea din fiecare dauna (calculata ca procent din suma asigurata) stabilita prin contract, suportata de Asigurat. Fransizele sunt dupa cum urmeaza:

Obligatorii pentru:

- furtul total al autovehiculului: procent din suma asigurata (exemplu : 20% sin suma asigurata);
- furtul unor parti componente ori piese ale acestuia, precum si pentru pagubele provocate acestuia ca urmare a furtului sau tentativei de furt: procent din suma asigurata (exemplu: 5% din suma asigurata).

Optionale (facultative) pentru avarii totale sau partiale, caz in care Asiguratul, in functie de procentul din suma asigurata ales ca fransiza, beneficiaza de o reducere a primei de asigurare. ~top~ 

Cand se incheie asigurarea si cum se platesc primele?

Asigurarea se incheie inaintea inceperii intrarii in valabilitate iar polita de asigurare va fi emisa numai dupa plata integrala a primei de asigurare. Raspunderea Asiguratorului incepe la data mentionata in polita. Raspunderea Asiguratorului inceteaza la data expirarii perioadei de valabilitate inscrisa pe polita de asigurare. ~top~

Cand se considera o asigurare incheiata?

Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre Asigurator a politei de asigurare si incasarea primelor de asigurare, dupa efectuarea inspectiei de risc daca este cazul in functie de tipul asigurarii incheiate. ~top~

Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului?

Raspunderea Asiguratorului incepe cel mai devreme in ziua urmatoare datei emiterii politei si incasarii primei de asigurare si inceteaza in ultima zi din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea. In cazul emiterii de suplimente de asigurare la polita existenta raspunderea Asiguratorului incepe in ziua urmatoare datei emiterii suplimentului si inceteaza o data cu polita la care acesta este anexat, sau in ultima zi de valabilitate a suplimentului daca prin acesta s-a extins valabilitatea politei emise initial. ~top~

Care este perioada de asigurare minima?

De obicei politele de asigurare se incheie pe ani de asigurare dar la cerere, politele pot fi incheiate si pe perioade subanuale, dar minim pe 3 luni, cu precizarea ca orice luna inceputa se considera luna intreaga. ~top~

Cum se achita primele de asigurare?

Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta. Numarul si cuantumul ratelor sunt cele inscrise in polita de asigurare. ~top~

Cum se constata daunele ?

In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre Asigurator impreuna cu Asiguratul sau cu reprezentantii acestuia. ~top~

Ce inseamna dauna totala?

Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a bunurilor asigurate sau disparitia, fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica. ~top~

Ce inseamna dauna partiala?

Prin dauna partiala se intelege distrugerea sau avarierea unor parti ale bunurilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat. ~top~

Ce este necesar pentru a se acorda despagubirea?

Pentru a se acorda despagubiri este necesar:

 - sa existe un prejudiciu cauzat unei terte persoane printr-o fapta culpabila a unei persoane ce se afla sub acoperirea asigurarii ori prin intermediul unui lucru aflat in paza unei asemenea persoane;
- intre fapta culpabila si prejudiciu sa existe o legatura de cauzalitate;
- prejudiciul sa fie indemnizabil, adica sa aiba un caracter cert, actual, sa fie personal si direct. ~top~

Cum se constata si se evalueaza pagubele?

Constatarea producerii evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor la asigurarea de raspundere civila auto-Carte Verde se fac potrivit modului de lucru stabilit prin Conventia Interbirouri "Carte Verde", sumele datorate tertilor stabilindu-se de catre Birourile Nationale ale Asiguratorilor de Autovehicule din tarile respective in conditiile si in limitele stabilite prin legea de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule in vigoare la data accidentului in tara in care acesta s-a produs. ~top~

Cum se platesc despagubirile?

In caz de dauna totala cuantumul despagubirii este egal cu suma asigurata din polita iar in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pentru readucerea cladirii avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat. ~top~

Cum se stabileste suma asigurata?

Cladirile se asigura la valorile declarate de Asigurat si agreate de Asigurator, astfel: 

- valoarea de inlocuire (de nou), reprezentand costul construirii, producerii ori procurarii din nou a elementelor constitutive ale cladirii respective rezultat din devize, facturi, contracte sau alte documente de procurare

- valoarea de piata, reprezentand pretul de pe piata locala care se poate obtine de catre proprietar pentru acea cladire, in urma unei tranzactii imobiliare, in conditiile unei piete echilibrate, normale. 


Sumele asigurate pot fi stabilite:

    - in lei, iar pentru atenuarea fenomenului inflationist, la cererea Asiguratului, sumele asigurate se ajusta periodic (lunar sau trimestrial, dupa caz) in functie de rata inflatiei de la sfarsitul perioadei stabili pentru ajustare, prin suplimente de asigurare si plata corespunzatoare, a diferentelor de prime de asigurare; 

  - in valuta convertibila (EURO, USD, etc.). ~top~ 

Care este termenul de prescriptie?

Terta persoana pagubita isi poate valorifica drepturile impotriva Asiguratului sau direct impotriva Asiguratorului in termenul general de prescriptie de trei ani, care curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atit despre producerea pagubei, cit si despre persoana raspunzatoare de producerea ei.

Daca Asiguratul a platit despagubirea tertului pagubit, atunci dreptul la actiune al Asiguratului
in vederea obtinerii despagubirilor de la Asigurator se prescrie in termen de doi ani de la data platii despagubirii catre tertul pagubit. ~top~

Cine poate sa asigure o locuinta ?

Asiguratul - persoana fizica - in calitate de proprietar, chirias, administrator, custode sau alta calitate stabilita legal, asigura cladirile si alte constructii detinute si suporta cheltuielile pentru o parte sau pentru toate riscurile prevazute in functie de optiunea sa. ~top~

Ce trebuie sa faca asiguratul dupa producerea riscului asigurat?

Dupa producerea riscului asigurat, asiguratul trebuie sa instiinteze imediat pompierii, politia sau alte institutii de cercetare si sa avizeze in scris Asiguratorul, in termenul stipulat prin contract despre producerea riscului asigurat. ~top~


 

Carte Verde 

Cine trebuie sa se asigure si in ce conditii?

Asiguratorul asigura persoanele fizice si juridice, care detin autovehicule, pentru cazurile de raspundere civila fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule produse in afara teritoriului Romaniei. In baza politei de asigurare Asiguratorul, se angajeaza ca la producerea riscurilor prevazute sa despagubeasca tertele persoane pagubite prin accidente de autovehicule. ~top~

Care sunt riscurile asigurate?

Sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire si cheltuieli de judecata pentru prejudiciile de care este raspunzator fata de terte persoane pagubite ca urmare a vatamarii corporale sau decesului, precum si a avarierii ori distrugerii unor bunuri printr-un accident produs cu autovehiculul asigurat;

Se mai asigura cheltuielile facute de Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la despagubire, cheltuielile pentru onorariul de avocat, taxele judiciare si cheltuielile de expertiza, dovedite cu acte.

Despagubirile se acorda pentru pagubele produse ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor care se aflau in afara autovehiculului asigurat care a produs accidentul si a vatamarii corporale sau decesului tertelor persoane. ~top~

Care sunt sumele asigurate?

Despagubirile se acorda in conditiile si in limitele stabilite prin legea de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule in vigoare la data accidentului in tara in care s-a produs evenimentul asigurat. ~top~

Cum se poate incheia asigurarea?

Asigurarea se incheie pe baza cererii scrise a Asiguratului, prin completarea cererii-chestionar. Asigurarea se considera incheiata prin plata primelor de asigurare, emiterea politei de asigurare si a documentelor internationale "Carte Verde" si este valabila exclusiv pentru autovehiculele si riscurile specificate in aceste documente. In baza politei de asigurare, cu conditia ca Asiguratul sa fi platit primele de asigurare stabilite in aceasta, Asiguratorul emite pentru fiecare autovehicul asigurat si documentul international "Carte Verde". In raporturile internationale, documentul "Carte Verde" este singurul care atesta valabilitatea teritoriala a asigurarii si perioada de valabilitate a acoperirii prin asigurare. ~top~

Care este perioada asigurata minima pentru Carte Verde?

Asigurarea Carte Verde se poate incheia pe o durata de minim 15 zile, pe 20 de zile, pe una sau mai multe luni, precum si pe perioade de cate 1 an. ~top~

Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului?

Asigurarea intra in vigoare si expira la datele prevazute in documentele internationale "Carte Verde" eliberate in baza politei de asigurare. Raspunderea Asiguratorului incepe din momentul iesirii autovehiculului de pe teritoriul Romaniei si inceteaza in momentul reintrarii acestuia pe teritoriul Romaniei, dar nu mai tarziu de ora 24 a ultimei zile de valabilitate inscrise in documentele "Carte Verde" eliberate in baza politei de asigurare. ~top~

Care este valabilitatea teritoriala a asigurarii RCA si Carte Verde ?

Asigurarea este RCA este valabila pe teritorul Romaniei iar Cartea Verde este valabila in afara teritoriului Romaniei, numai in tarile membre ale Conventiei Interbirouri-Carte Verde ale caror initiale prevazute in documentul international "Carte Verde" sunt nebarate. ~top~

Cum se achita prima de asigurare?

Primele de asigurare se achita anticipat si integral pentru intreaga perioada asigurata.

In cazul politelor de asigurare cu valabilitate de 1 an primele se pot plati si in rate, din care prima rata se plateste anticipat si integral inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele, anterior datelor scadente mentionate expres in polita de asigurare. Polita de asigurare se reziliaza automat la data scadenta a oricarei rate de prima neachitata. ~top~

Consultanta
Inmatriculari AUTO

Trimiteti-ne actele auto scanate si va spunem ce aveti de facut !

Cand expira RCA-ul?

NOI va reamintim cand expira polita de asigurare
Copyright (c) 2018.ATI Asig - Asigurari, Asigurari Bulgaria, Asistenta daune, Traduceri, Inmatriculari auto, Recrutare asistenti BROKERAJ - Cluj Napoca.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline