Asigurari de locuinte

In conformitate cu prevederile Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice si juridice sunt obligate sa isi asigure impotriva dezastrelor naturale, in conditiile acestei legi, toate constructiile cu destinatia de locuinta, din mediul urban sau rural, aflate in proprietatea acestora si inregistrate in evidentele organelor fiscale.

Conform art.2, lit.b) din legea mentionata, prin dezastru natural se intelege: cutremure de pamant, alunecari de teren si inundatii, ca fenomene naturale.

Proprietarii de locuinte isi indeplinesc aceasta obligatie prin incheierea unei polite de asigurare obligatorie – PAD.

Asigurarile obligatorii PAD sunt emise exclusiv de societatea de asigurare POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), infiintata in temeiul Legii nr.260/2008 si autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (detalii despre societate sunt disponibile pe site-ul  www.paidromania.ro).

Aceasta inseamna ca, in caz de daune produse de cutremur, alunecari de teren sau inundatii manifestate ca fenomene naturale, proprietarul locuintei asigurate prin PAD (polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale) va fi despagubit de PAID.

Riscurile acoperite prin polita obligatorie de asigurare PAD = cutremure, alunecari de teren si inundatii, manifestate ca fenomene naturale.

Suma asigurata ce poate fi acordata in temeiul prezentei legi, denumita in continuare suma asigurata obligatoriu, este echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei, a:

a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip A;
b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip B.

Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevazute la alin. (1), denumite in continuare prime obligatorii, sunt echivalentul in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii, a:

a) 20 euro, pentru suma prevazuta la alin. (1) lit. a);
b) 10 euro, pentru suma prevazuta la alin. (1) lit. b).

Suma asigurata obligatoriu, precum si prima obligatorie aferenta pot fi modificate prin ordin al presedintelui C.S.A. Criteriile care pot sta la baza modificarii se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi si trebuie sa vizeze cel putin suprafata locuintei, costurile de inlocuire si rata inflatiei.

Incadrarea pe tipuri de locuinte a locuintelor care prezinta in acelasi timp elemente specifice atat tipului A, cat si tipului B se face in conditiile stabilite prin norme emise de C.S.A., dupa criteriul ponderii materialelor de constructie.

POLITA DE ASIGURARE FACULTATIVA

Mai jos aveti trecut riscurile / cheltuielile generale ale asiguratorilor din piata romaneasca.

RISCURILE SI COSTURILE / CHELTUIELILE ACOPERITE

Politele facultative asigura sa despagubeasca pe Asigurat pentru daune materiale provocate de urmatoarele riscuri / pachete de riscuri efectiv acoperite conform optiunii Asiguratului exprimata in Cererea - Chestionar si/sau mentionate in Specificatiei Politei prin bifare, in limitele sumelor asigurate precizate in specificatie

Riscurile FLEXA (Incendiu, Trasnet, Explozie, Caderi de corpuri aeriene).

In cadrul acestui pachet de riscuri se acorda despagubiri atat pentru daunele directe, cat si pentru daunele indirecte (carbonizare totala sau partiala, topire, avarii ale instalatiilor fixe care apartin cladirii asigurate, patarea cu fum, degajarea de gaze sau vapori) produse de evenimentele de mai sus cladirilor si bunurilor asigurate prin Polita. In cadrul acestui pachet de riscuri nu se despagubesc daunele produse de incendiul si/sau explozia provocate de cutremur.

Pachetul DEZASTRE NATURALE, reprezentand:

Dezastre naturale – cutremur de pamant (inclusiv incendiul si/sau explozia ca urmare a cutremurului), inundatii si alunecari de teren, daca se manifesta ca fenomene naturale. Pentru aceste riscuri se acopera daunele materiale directe si/sau indirecte produse locuintei si/sau bunurilor asigurate de oricare dintre formele de manifestare ale dezastrului natural mentionate anterior.

Pachetul FORTE, reprezentand urmatoarele riscuri:

  • - Fenomene atmosferice (furtuna, grindina, ploaie torentiala, greutatea stratului de zapada sau de gheata si avalansa de zapada).
  • - Prabusire de teren.
  • - Coliziune cu vehicule sau autovehicule si boom sonic.
  • - Prabusire de corpuri.
  • - Greve, revolte, tulburari civile. In cadrul acestor riscuri se acorda despagubiri pentru daune materiale produse de actiunea persoanelor care iau parte la greve, revolte, tulburari civile, respectiv de actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror greve, revolte, tulburari civile.
  • - Vandalism. In cadrul acestui risc, se acorda despagubiri pentru daune materiale produse de actiunea persoanelor care iau parte la acte de vandalism, respectiv de actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror acte de vandalism. 


ACOPERIRI SUPLIMENTARE

Apa de conducta si refulare (maximum doua daune produse locuintei si/sau bunurilor asigurate in timpul perioadei de asigurare si pentru care s-au formulat cereri de despagubire).

 Furtul:

- prin efractie al bunurilor precizate in Specificatia Politei, aflate la adresa mentionata in Specificatia Politei;
- prin acte de talharie al bunurilor precizate in Specificatia Politei, aflate la adresa mentionata in Specificatia Politei, asupra Asiguratului, asupra persoanelor care in mod statornic locuiesc impreuna cu Asiguratul si/sau care au calitatea de sot/sotie sau persoanelor pentru care raspunde conform legii, sau asupra unui prepus al Asiguratului;
- bunurilor asigurate prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca aceste chei au fost obtinute prin acte de talharie.

Raspunderea civila fata de terti a Asiguratului, angajata ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, de catre unul sau mai multe din riscurile asigurate / pachetele de riscuri mentionate (bifate) expres in Specificatia Politei (exceptand cazul in care producerea respectivului risc reprezinta un caz de forta majora exonerator de raspundere civila conform legii), evenimente asigurate produse la locuinta si/sau la bunurile asigurate. Riscurile acoperite sunt cele de producere a daunelor materiale (daune fizice constand in avarierea sau distrugerea unuia sau mai multor bunuri), vatamarilor corporale sau decesului, unor terte persoane, in timpul perioadei precizate in Specificatia Politei, de evenimente asigurate produse in timpul acestei perioadei, daune pentru care Asiguratul raspunde civil, conform legii si in legatura cu care Asiguratul a primit o plangere / cerere de despagubire in timpul aceleiasi perioade asigurate. 


COSTURI/ CHELTUIELI ACOPERITE

In afara cheltuielilor ocazionate de repararea / inlocuirea bunurilor asigurate ca urmare a producerii oricarui eveniment asigurat prin Polita, se mai acorda despagubiri (in cadrul sumelor asigurate mentionate in Specificatia Politei, fara majorarea acestora) si pentru urmatoarele categorii de costuri / cheltuieli: 

-costuri / cheltuieli de prevenire a daunelor ce ar putea fi provocate de orice eveniment asigurat iminent (ex.: incendiu iminent la bunuri asigurate), in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor amenintate de evenimentul respectiv;
-costuri / cheltuieli ocazionate de deplasarea si interventia echipelor de pompieri, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor afectate de incendiu, in cazul in care Brigada de Pompieri solicita plata unor asemenea costuri / cheltuieli;
-costuri / cheltuieli pentru limitarea efectelor oricarui eveniment asigurat, inclusiv pentru demolarea, demontarea ori mutarea (in acest scop) in alt loc a bunurilor (mobile sau imobile) asigurate, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor afectate de producerea evenimentului asigurat;
 -costuri / cheltuieli pentru indepartarea urmarilor oricarui eveniment asigurat prin Polita, respectiv pentru efectuarea lucrarilor de curatare (ex.: ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna, in masura in care sunt in legatura cu evenimentele asigurate prin Polita si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, in limita de 10% din suma asigurata a bunurilor afectate de evenimentul respectiv;
-costuri / cheltuieli ocazionate de expertizarea daunei, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor afectate de producerea evenimentului asigurat;

In cazul asigurarii riscului de furt, costuri / cheltuieli ocazionate de:

- daune produse prin spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie a peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor si pardoselilor, la cladiri sau alte constructii apartinand Asiguratului, precum si a mobilierului,
- inlocuirea incuietorilor avariate,
pentru o sublimita de 10% din suma asigurata a bunurilor continute asigurate dar nu mai mult de 3.500 RON sau echivalent, pentru orice eveniment.

In cazul asigurarii raspunderii civile, cheltuielile acoperite sunt cele efectuate de catre Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a Politei.

ASIGURARILE FACULTATIVE DE LOCUINTE

Important: Proprietarii de locuinte care la data de 27.07.2013 au deja incheiate polite de asigurare facultative pentru locuinte, care cuprind si riscurile prevazute de Legea nr.260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a incheia PAD la data expirarii contractelor de asigurare facultative.  

De retinut: Prin incheierea unui asigurari facultative proprietarii de locuinte se pot proteja suplimentar si pentru alte riscuri. Contractul de asigurare facultativa reprezinta un act de vointa a partilor, respectiv a asiguratorilor autorizati si a potentialilor asigurati. Un astfel de contract poate acoperi riscurile asigurate obligatoriu insa numai pentru sume care depasesc plafoanele de 10.000 euro sau 20.000 euro, ori alte riscuri pentru locuinte conform produselor de asigurare ofertate de asiguratori.

Conditiile de asigurare  (suma asigurata, prima de asigurare, riscurile acoperite, excluderile, procedura de constatare a daunelor si de plata a despagubirilor etc.) sunt stabilite prin contractul incheiat de asigurat cu societatea pentru care opteaza. 

Atentie: Aceste conditii pot diferi de la o societate de asigurare la alta.

Consultanta
Inmatriculari AUTO

Trimiteti-ne actele auto scanate si va spunem ce aveti de facut !

Cand expira RCA-ul?

NOI va reamintim cand expira polita de asigurare
Copyright (c) 2018.ATI Asig - Asigurari, Asigurari Bulgaria, Asistenta daune, Traduceri, Inmatriculari auto, Recrutare asistenti BROKERAJ - Cluj Napoca.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline